prasa łacząca drewno w bezkońcową listwę lub łatę lub krowkiew